Bordspellen

Bunny Kingdom

Verover als heerser van een konijnen-clan een nieuwe wereld. Breid je gebieden steeds verder uit, bouw steden, win grondstoffen en voer de geheime opdrachten van je koning uit. Elke beslissing kan je meer roem en eer opleveren, maar er kan er maar één de beste zijn!

Bunny Kingdom wordt aangeprezen als familiespel, maar de schijn van de koddige konijntjes bedriegt: er is meer nodig dan kaartjes leggen en konijntjes plaatsen.

Korte beschrijving:
In vier ronden kiezen spelers diverse kaarten uit om invloed te krijgen op het bord. Kaarten kunnen variëren van het claimen van gebieden op het bord, het bouwen van steden, of geheime opdrachtkaarten voor extra punten aan het einde van het spel.

Doel van het spel:
Als speler is het de bedoeling om gebieden te controleren, steden te bouwen en verschillende grondstoffen te verzamelen om punten te verdienen. Door het kiezen van kaarten in elke ronde kan een speler zijn spelstukken op het bord plaatsen, gebouwen voorbereiden of geheime opdrachtkaarten bewaren om extra punten te verdienen.

Hoe wordt het gespeeld:
Bunny Kingdom bestaat uit vier spelronden, waarbij elke ronde weer uit drie fases bestaat. Na de vierde ronde worden geheime opdrachtkaarten openbaar en scoren spelers bonuspunten voor hun kaarten. Degene met de meeste punten wint het spel.

Een overzicht van de spelronden met hun fases:

Fase 1: Ontdekkingsfase.
In de eerste fase ontvangt iedere speler 10 kaarten (12 met drie spelers) waaruit hij 2 kiest twee en de rest doorgeeft aan de volgende speler. Dit gaat zo door totdat alle kaarten zijn gekozen. De spelers kiezen daarbij de kaarten die het gunstigst zijn. Kaarten kunnen variëren van territoriumkaarten om een gebied te claimen op het bord, opdrachtkaarten die extra punten opleveren aan het einde van het spel en gebouwkaarten die in de volgende fase op het bord kunnen worden geplaatst.

Fase 2: Bouwfase
De spelers mogen de gekozen gebouwen in deze fase op het bord plaatsen. Dit mag alleen in gebieden waar een konijn van een eigen kleur staat en dat aan de juiste voorwaarden voldoet.
Gebouwen kunnen steden met een aantal torens zijn, markten met verschillende goederen of kampen die je op een lege territorium mag plaatsen. Spelers mogen zelf bepalen of ze de gespeelde gebouwen in deze dezelfde of een volgende ronde willen plaatsen.

Fase 3: Oogstfase
Als alles is geplaatst worden de punten geteld uit de verschillende gebieden die een speler controleert. Een gebied kan uit één of meer verbonden territoriums bestaan. Het aantal torens uit de steden maal de aantal verschillende grondstoffen binnen hetzelfde gebied bepaalt het aantal punten dat een speler verdient. Elke grondstof in een gebied wordt maar 1 keer geteld.

Eindtelling:
Na de vierde ronde leggen de spelers hun verzamelde opdrachtkaarten open voor zich neer en tellen hun bonuspunten
bij hun totale score.

Wat zijn de uitdagingen?
Als je de kaarten en de voorwaarden bij het bouwen een keer kent, zijn de regels eenvoudig. Het spelbord is echter vrij klein en met alle konijnen op het bord kan het onoverzichtelijk worden bij het tellen van de punten. Dit geldt met name voor de derde en vierde ronde als het bord vol staat met konijnen en gebouwen. Wat daarbij ook niet meehelpt, is dat bepaalde kaarten er voor zorgen dat twee gebieden op afstand toch met elkaar verbonden zijn en dus als één gebied worden geteld.

Zijn er uitbreidingen?
Op dit moment zijn er geen uitbreidingen voor bekend. Wel zijn er een aantal promokaarten beschikbaar ter aanvulling.

Conclusie:

Bunny Kingdom valt zeer positief op door zijn uiterlijk en de vormgeving. Toch kunnen de regels voor de doelgroep ‘familiespelers’ best lastig zijn en zo een drempel vormen. Spelers die vaker dit soort spellen spelen, zullen daar geen moeite mee hebben.
Naarmate het spel vordert en de konijnen het bord in toenemende mate bevolken, wordt het steeds moeilijker om het overzicht te bewaren. De diverse kaarten met mogelijkheden om gebieden op afstand met elkaar te verbinden, maken het er niet makkelijker op.

Wie hier weinig moeite mee heeft, krijgt met Bunny Kingdom een prachtig ogend spel met voldoende strategische opties. Spelers moeten steeds weer kiezen,  welke kaarten ze kunnen en willen gebruiken om zo optimaal mogelijk punten te verdienen – en die van de anderen te beperken.

Franke

Bunny Kingdom

  • Aantal spelers: 4
  • Speeltijd: 40-60 minuten
  • Leeftijd: 12 jaar en ouder
  • Spelmechanisme: Kaarten kiezen (drafting), gebieden controleren
  • Moeilijkheidsgraad: Eenvoudig (4/10)
  • Categorie: Fa,iliespel, competatief, territorium bouwen