UCP Leeuwarden

Algemene Leden Vergadering 2018

Noteer in je agenda! Op 14 december hebben wij weer onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering!

Net als andere jaren staan we op de ALV stil bij de gebeurtenissen van afgelopen jaar, leggen we als bestuur financiële verantwoording af, kiezen we nieuwe bestuursleden en bepalen we onze plannen voor volgend jaar.
De agenda voor deze vergadering hebben jullie al als mail ontvangen. De jaarverslagen, notulen, het jaarplan en de begroting ontvangen jullie tijdig 2 weken vóór de vergadering.

Datum:                vrijdag 14 december
Tijd:                      19:30 – 21:00 uur
Plaats:                  Buurthuis Rengerspark, Singelstraat 22

Tijdens de vergadering worden er geen spellen gespeeld op alle verdiepingen.